Zgodnie z Regulaminem rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki punkt 29.2, który podaje zasady współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie 2023/24, na mecze, w których w charakterze gospodarze występuje klub GTK Gliwice S.A. obowiązują akredytacje stałe lub jednorazowe wydane przez wspomniany klub. Akredytacje wydawane będą w trzech typach:

  • PRASA - obejmująca media pisane, radia, internet, reporterów TV itp;
  • TV - dla osób korzystających podczas meczu z kamer;
  • FOTO - dla fotoreporterów.
ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI 2023/2024

Akredytacje wydawane są przez klub na oficjalnych drukach PLK. Akredytacje są spersonalizowane i zawierają następujące dane: imię i nazwisko przedstawiciela mediów, zdjęcie legitymacyjne w kolorze, nazwę organizacji (redakcji), typ akredytacji, nazwę klubu wydającego. Akredytacje stałe będą ważne do końca sezonu 2023/24. 

Przedstawiciele mediów zainteresowani uzyskaniem stałej akredytacji na domowe mecze GTK Gliwice S.A. w sezonie 2023/24 proszeni są o przesłanie poniższego formularza akredytacyjnego wraz ze zdjęciem: w formacie jpg o wymiarach 4,5 X 6,5 cm, rozdzielczość min. 300 dpi. Zdjęcie powinno być podpisane nazwiskiem osoby starającej się o akredytację. Kompletny wniosek wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres: media@gtk.gliwice.pl.

Proces akredytacyjny można również przejść korzystając z platformy Accredito.com

FORMULARZ AKREDYTACYJNY 2023/2024

Wnioski o akredytację stałą można nadsyłać do 15 września 2023 roku. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. 

Klub zastrzega sobie również prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Wnioski o akredytację jednorazową można składać najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem danego spotkania. Po upływie tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane. W przypadku braku wolnych miejsc na trybunie prasowej klub zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji jednorazowej.

Akredytacje stałe będzie można odbierać bezpośrednio przed pierwszym meczem GTK Gliwice S.A. w roli gospodarza. Po tym terminie odbiór będzie możliwy w klubowym biurze w godzinach jego pracy (8-16) lub też przed każdym kolejnym meczem rozgrywanym w Gliwicach.

Warunkiem odbioru akredytacji jest podpisanie regulaminu akredytacji medialnych PLK na sezon 2023/24.

REGULAMIN AKREDYTACJI MEDIALNYCH PLK NA SEZON 2023/2024

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu klub posiada prawo odbioru przyznanej akredytacji.

Przedstawiciele Mediów, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony, proszeni są o zachowanie wszelkich obostrzeń i rygorów, związanych z pandemią koronawirusa.