Kontakt

Gliwickie Towarzystwo
Koszykówki Spółka Akcyjna
Adres klubu: Ul. Wileńska 14A,
44-164 Gliwice
NIP: 631-26-73-806
Adres hali: Arena Gliwice
Ul. Akademicka 50, Gliwice
Generalny Menedżer:
Łukasz Kopera
lukasz.kopera@gtk.gliwice.pl
W przypadku kontaktu mailowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000.)