W tej sekcji publikowane będą informacje dla akcjonariuszy Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki S.A. 

W związku z treścią ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) spółka Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna w Gliwicach (dalej jako „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki. Oznacza to zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawiony podmiot, o którym mowa w art. 328(1) § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym wspomnianą ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
 
W związku z powyższym, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie nadmienionej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.Gliwice, dnia 30 września 2020 r.
 
Wezwanie numer 1 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 
Zarząd spółki pod firmą Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A. z siedzibą w Gliwicach KRS 0000695331 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wileńska 14A, 44-164 Gliwice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Gliwice, dnia 15 października 2020 r.
 
Wezwanie numer 2 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 
Zarząd spółki pod firmą Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A. z siedzibą w Gliwicach KRS 0000695331 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wileńska 14A, 44-164 Gliwice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


Gliwice, dnia 5 listopada 2020 r.
 
Wezwanie numer 3 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 
Zarząd spółki pod firmą Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A. z siedzibą w Gliwicach KRS 0000695331 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wileńska 14A, 44-164 Gliwice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


Gliwice, dnia 23 listopad 2020 r.
 
Wezwanie numer 4 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 
Zarząd spółki pod firmą Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A. z siedzibą w Gliwicach KRS 0000695331 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wileńska 14A, 44-164 Gliwice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


Gliwice, dnia 15 grudzień 2020 r.
 
Wezwanie numer 5 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 
Zarząd spółki pod firmą Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A. z siedzibą w Gliwicach KRS 0000695331 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wileńska 14A, 44-164 Gliwice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Do pobrania:

Wezwanie numer 1 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji


Wezwanie numer 2 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie numer 3 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie numer 4 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie numer 5 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji